Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu
  •  

  •  

Toprak, hava, su, tohum, gübre, ilaç, emek vb. girdileri kullanarak tarımsal üretimde bulunan çok sayıda üreticinin geçim kaynağı haline gelmiş dane mısır, hayvan yemi ve nişasta üretimi için hammadde olarak kullanılır. Türkiye’de mısırdan nişasta ve nişasta şekeri başta olmak pek çok ana ve yan ürün elde edilmektedir. (Şekil 1)

Türkiye'de mısır, nişasta ve nişasta bazlı şeker değer zinciri şeması

Şekil 1: Türkiye'de Mısır, Nişasta ve Nişasta Bazlı Şeker Değer Zinciri

Kaynak: TEPAV, 2013

Mısırın ağırlık olarak yaklaşık %65-70’i ana ürün olan nişasta, geri kalan %30-35’i ise yan ürünlerden oluşmaktadır.

Mısır özü, %40 üzerindeki yağ oranı ile, gıda yapı üretimi için çok önemli bir hammaddedir. Mısır gluteninin protein oranı

%60 olup hayvancılıktaki protein ihtiyacı için önemli bir girdidir.

Nişasta sanayi ana ürünleri:

 

• Nişasta

• Nişasta şekeri (glukoz/fruktoz şurupları)

• Dekstroz

• Maltodekstrin

Nişasta sanayi yan ürünleri:

 

• Mısır özü: Mısır özü yağı

• Mısır kepeği: Yem sektörü

• Mısır proteini: Yem sektörü

• Vitaminler, kül, ham lif, çözünür şekerler, biyoyakıt, vb.

Nişasta Sanayi Yan Ürünleri Sembolü
Nişasta Sanayi Ana Ürünleri Sembolü

Nişasta Sanayi Kapasitesi ve Kapasitenin Kullanımı

 

Ülkemizde nişasta sanayicileri Adana, Bursa, Kırklareli, Sakarya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere toplam altı ilde faaliyet göstermektedir. Nişasta şirketleri lokasyon olarak, gıda üretiminin yoğun ya da dış pazarlara erişimin kolay olduğu bölgelerdedir. (Tablo 1)

Nişasta sektörünün kurulu kapasitesi ve kullanım oranları tablosu

Kaynak: Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD)

Ülke Ekonomisine Katkı

 

Nişasta sanayi, mısır üretiminden gıda ve içecek sektörünün gereksinim duyduğu temel girdilerin üretilmesine kadar geniş bir yelpazede ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır. Nişasta sanayinin yan ürünlerle birlikte doğrudan katkıları (sektörden kamuya aktarılan vergi ve benzeri yükümlülükler hariç) aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır.

Nişasta sanayi, 2021 yılı sonu itibariyle 431.568 ton NBŞ ve 198.241 ton mısır nişastası ile birlikte yan ürünleri ihraç ederek ülkeye yaklaşık 280 milyon $ döviz kazandırmıştır. Sektörün döviz kazandırıcı faaliyetleri (ihracat) son on yılda

1,319 milyar $’ı NBŞ, 574,9 milyon $’ı nişasta, 638 milyon $’i ise yan ürünlerden olmak üzere toplam

2,532 milyar $’a ulaşmıştır.

 

Nişasta sanayinin temel girdisi olan mısır üretiminde yaklaşık 275.000 Türk çiftçisine istihdam sağlanmakta, sektördeki üretimlerde 2.650 kişisi doğrudan olmak üzere toplam 12.000 kişi çalışmaktadır.

 

2021 yılı itibariyle Türkiye’de tarım istihdamının %1,05’i, sanayi istihdamının ise % 0,3'ü nişasta sanayi tarafından sağlanmaktadır. Nişasta sanayi iş sağlığı ve işçi güvenliği anlamında uluslararası standartlara uyum sağlanmış bir sektördür.

Nişasta ve NBŞ sektörünün ülke ekonomisine katkıları tablosu

Kaynak: TÜİK, İTC, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2020, 1/ NBŞ sektörünün kullandığı mısır dikkate alındığında çiftçi sayısının toplam tarım istihdamı içindeki payı

NİSAD Beyaz Logo

NİSAD Nişasta Sanayicileri Derneği

Cevizlidere Mah. 1288. Sokak No:1/5

A Blok, Çankaya - Ankara

    +90 535 304 47 78

     info@nisad.org.tr

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Nişasta Sanayi

NİSAD

Hakkımızda

Değerler

Faaliyet Alanları

Yönetim Kurulu

Ekibimiz

Üye Şirketler

İş Birlikleri

KVK Aydınlatma Metni

Mısır Tarımı

Haberler

Yayınlar

Nişasta ve Ürünleri

Nişasta

Nişasta Ürünleri

Bilgi Merkezi

Sık Sorulan

Sorular

Galeri

Copyright © NİSAD 2021. Tüm hakları saklıdır.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logo
Nişasta Sanayicileri Derneği Logo