•  

Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu
  •  

NİSAD

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) Türkiye’de nişasta sektörünü temsil eden çatı kuruluştur. Nişasta sanayinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, sektör ürünlerine ilişkin veri ve bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, sektörün ortak haklarının korunması, uluslararası platformlarda Türk nişasta sanayinin en etkin biçimde temsili amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. NİSAD, Uluslararası Nişasta Dernekleri Federasyonu’nun (IFSA) kurucu üyesidir. Faaliyet alanları şunlardır:

Nisad bilgilendirme ve iletişim sembolü

Bilgilendirme / İletişim

 

Türkiye nişasta sanayi ve nişasta ürünleriyle ilgili tüm paydaşları doğru ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak bilgilendirir.

Nisad gıda ve iş güvenliği sembolü

Gıda ve İş Güvenliği

 

Nişasta sanayinde gıda ve iş güvenliği standartlarının sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli uluslararası prosedürleri takip eder ve üyelerini bu konuda

bilgilendirir.

Nisad mısır tarımının desteklenmesi ve geliştirilmesi sembolü

Mısır Tarımının Desteklenmesi ve Geliştirilmesi

 

Mısır tarımının geliştirilmesi, desteklenmesi, modern tarımcılık bilgilerinin mısır çiftçisine ulaştırılması için çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

Nisad Biyoekonomi ve Ar-Ge sembolü

Biyo-ekonomi / Ar-Ge

 

Nişasta yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. NİSAD üyeleri Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarıyla biyo-ekonomiyi destekler. NİSAD bu alanda işbirliği çalışmaları yürütür ve projeler geliştirir.

Nisad uluslararası işbirlikleri sembolü

Uluslararası İşbirlikleri Geliştirilmesi

 

Türkiye nişasta sanayi için uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin uluslararası platformlarda temsili için çalışmalar yürütür.

TÜRKİYE NİŞASTA SANAYİ

Nişasta sanayi, mısır üretiminden gıda ve içecek sektörünün gereksinim duyduğu temel girdilerin üretilmesine kadar geniş bir yelpazede ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlar.

Nişasta sanayi;

300.000 çiftçimizin ürettiği mısırın ¼’ünü işlemekte, istihdama da

12.000 kişi ile katkı sağlamaktadır.

Nişasta sanayi, 2022/23 üretim sezonunda, 363.187 ton nişasta şekeri (NBŞ) ve 165.895 ton mısır nişastası ile birlikte yan ürünleri ihraç ederek ülkeye yaklaşık 341 milyon $ döviz kazandırmıştır.

NİŞASTA

Nişasta buğday, mısır, patates ve daha birçok bitkinin içinde bulunan doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Bitkilerde fotosentez sürecinde oluşur, bitkinin temel içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder. Nişasta granülleri bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru (patates) ve köklerinde (tapyoka) katı halde bulunur.

 

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tarımsal hammaddelerden nişasta üretilir.

Mısır nişastası ve mısır foto
Nişasta çiftçisi foto

Türkiye’de nişasta üreticileri, sadece ülke içinde üretilen geleneksel mısırı hammadde olarak kullanır. Yaklaşık 300.000 çiftçinin ürettiği

8,50 milyon ton mısır üretiminin %25’i nişasta sanayinde kullanılmaktadır.

Gıda, ambalaj ve paketleme, biyoplastikler, boya ve boyama kimyasalları, döküm

Hayvancılık

İlaç ve eczacılık

Kağıt ve tekstil

Kimya, kozmetik ve kişisel bakım

Yapı kimyasalları sektörlerinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

NİŞASTA KULLANIM ALANLARI

NİŞASTA ÜRÜNLERİ

Türkiye’de nişasta sanayi çok sayıda farklı ürün üretmektedir.

Modifiye Nişasta

 

Farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için nişastanın bağlamak, kalınlaştırmak, tekstür, stabilize etmek ve jelleştirmek gibi temel işlevleri geliştirilerek (modifiye edilerek) üretilen nişastalardır.

Maltodekstrinler

 

Maltodekstrinler, mısır nişastasından elde edilen bitki kaynaklı bileşenlerdir. Tekstür, jelleşme, emülsifiye edici ve kristalleştirici olmayan özellikleri nedeniyle benzersizdir. Çok çeşitli kullanım alanları vardır.

Nişasta Şekeri (Nişasta Bazlı Şeker)

 

Nişasta şekeri, nişastadan üretilen şekerdir. Kullanım kolaylığı açısından sıvı formda üretilir, istenirse kristalize de edilebilir. Nişasta şekeri içerdiği glukoz-fruktoz oranına göre farklı isimler alır: Glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları, dekstrin, kristal fruktoz

Polioller

 

Polioller nişasta kullanılarak üretilen düşük kalorili alternatif tatlandırıcılardır. Sakarozdan daha az kalori içeren polioller, diş çürümesine neden olmaz ve vücutta düşük glisemik yanıt sağlar.

Proteinler Ve Lifler

 

Türkiye’de nişasta üreticileri, geniş bir yelpazede yenilikçi ve geleneksel ürünler ile bileşenler üretmenin yanı sıra geniş bir işlevsellik ve kullanım alanına sahip lifler ve bitki bazlı proteinler de üretmektedir.

HABERLER

Nişasta Sektörü Gıda Türk'te

 

NİSAD genel sekreteri İsmail Kemaloğlu Gıda Türk Dergisi Kasım-Aralık 2022 sayısında nişasta sektörüne ilişkin makalesiyle yer aldı.

Nişasta Sektörüne Bakış

 

NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu İstanbul Ticaret Borsası Gazetesi'nde nişasta sanayine ilişkin detaylı bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu

NİSAD Üyeleri Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında!

 

NİSAD üyeleri Cargill, Elita Gıda, ADM ve Omnia Nişasta, İSO 500 listesinde yer alarak sektörümüzü gururlandırdı.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 11.04.2022 Pazartesi günü saat 11:00’de dernek merkezinde yapılmasına; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 18.04.2022 Pazartesi saat 11:00’de Ankara Metropolitan Otel’de (Oğuzlar Mah. 1377.Sk. No:28, Konya Yolu Üzeri Balgat, 06520 Çankaya / Ankara) aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına,

1- Açılış Konuşması ve Yoklama

2- Divan Başkanlık Seçimi ve Saygı Duruşu

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Genel Kurulca Onaylanması ve İbrası,

4- Dernek Organlarının;

Dernek Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi,

Dernek Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi

5- Dernek Tahmini Bütçesinin Okunması ve Kabulü

6- Dernek Yönetim Kurulu’na;

- Borçlanma, menkul ve gayrimenkul alım satımı ilişkin yetkisi verilmesi,

- Fedarasyon kurma, katılma, delege atanması ve ayrılması hususunda yetki verilmesi,

- Uluslararası faliyette bulunması,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olunması ve katılması veya ayrılması,

- Dernek çalışmaları için gerekli personel istihdam edilmesi, ücretlerinin belirlenmesi, ödenmesi iş akitlerine son verilmesi hususunda yetki verilmesi,

7- Dilek ve Temenniler- Kapanış

Nişasta Bazlı Şeker Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Aralık 2021

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın M. Hadi Tunç başkanlığında nişasta bazlı şeker sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Nişasta Sanayicileri İhracatta İlk 1000'de

Ekim 2021

 

Nişasta Sanayicileri Derneği üyesi 5 şirketimiz yaklaşık 240 milyon USD ihracatla Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması" arasında yer aldı.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu

Nişasta Bazlı Şeker Yine Günah Keçisi Oldu

Haziran 2021

 

5 Haziran Cumartesi günü yayınlanan “Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gerekçe gösterilerek, sektörümüze yönelik hukuksuz, mesnetsiz, bilimden uzak ve ahlak sınırlarını aşan ithamlarda bulunulmaktadır.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logosu

NİSAD Bilimsel Açıklamaları ile Medyada

Farkındalık Yaratıyor

Nisan 2021

 

NİSAD (Nişasta Sanayicileri Derneği) olarak, nişasta sektörü ve nişasta bazlı şeker ile ilgili medyada yer alan yanlış algılara sebep olabilecek haberlere bilimsel yanıtlar vererek, halkın bu konuda doğru bilgilendirilmesini sağlıyor ve medyada farkındalık yaratıyoruz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Nişasta Sanayicileri Derneği Mısır Alımı ve Satımına İlişkin

İşbirliği, İyi Niyet Protokolü İmzaladı

Mart 2020

 

Nişasta sanayicilerinin tamamını tek çatı altında toplayan Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) ile 1 milyona yakın çiftçi ortağının tarımsal ihtiyaçlarını karşılayan ve ürünlerine alım garantisi veren  Tarım Kredi Kooperatifleri, mısır alım ve satımında sözleşmeli üretime yönelik işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladı.

TGDF Başkanlar Konseyi Toplandı

Ocak 2020

 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), 15 Ocak’ta İstanbul’da Başkanlar Kurulu’nda bir araya geldi. Programa davetli konuşmacı olarak katılan Ekonomist Fatih Keresteci “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye ekonomisi ve mali piyasalara yönelik” gelişmeler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

IFSA (International Starch Federation) Kuruldu

Aralık 2019

 

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Nişasta Dernekleri Federasyonu ile nişasta sanayinde uluslararası diyalog ve işbirliği başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızı Ziyaret

Aralık 2019

 

Ekibimiz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızı ziyaret etti.

YAYINLAR

NİSAD tarafından nişasta sanayi paydaşlarını ve ilgilileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

GALERİ

NİSAD

ve Nişasta Sanayi

Tanıtım Videoları

Üye Şirket

Tanıtım Videoları

NİSAD Beyaz Logo

NİSAD Nişasta Sanayicileri Derneği

Cevizlidere Mah. 1288. Sokak No:1/5

A Blok, Çankaya - Ankara

    +90 535 304 47 78

     info@nisad.org.tr

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Nişasta Sanayi

NİSAD

Hakkımızda

Değerler

Faaliyet Alanları

Yönetim Kurulu

Ekibimiz

Üye Şirketler

İş Birlikleri

KVK Aydınlatma Metni

Mısır Tarımı

Haberler

Yayınlar

Nişasta ve Ürünleri

Nişasta

Nişasta Ürünleri

Bilgi Merkezi

Sık Sorulan

Sorular

Galeri

Copyright © NİSAD 2021. Tüm hakları saklıdır.

Nişasta Sanayicileri Derneği Logo